College Toppers

HSC Toppers

 • TAWDE SIDDHI SANJAY – 82.17%
 • PRADHAN GAYATRI SANDEEP – 78.67% 
 • SONI SHIVANI LAXMAN – 77.50%
 • KOKATE SAKSHI RAJESH – 84.00%
 • MOHITE PRAMIKSHA PRABHAKAR – 80.50% 
 • RAMYA SELVI VEERAKUMAR – 78.33%
 • JOIL NIKITA SANTOSH – 78.33%
 • NAIK KALYANI PRAKASH – 86.92%
 • CHAUBE SHITAL SUDHIR – 81.54%
 • JHA RITIK RANJIT – 74.15%
 • RAUL SAKSHI ASHOK – 76.15%
 • GAWDE NISHA NAMDEO – 74.92%
 • PRAJAPATI RINKY RAMPARIT – 70.62%
 • YADAV NIDHI VIRENDRA – 72.15%
 • SHINDE KIRTI PRAMOD – 69.25%
 • SHUKLA PRIYA RAKESH – 69.38%
 • NARVADE PRITI UDDHAV –  69.38%
 • PATEL KHUSHABOO VIJAYKUMAR – 83.23%
 • MUTAPELLY SANDEEPKUMAR RAMANNA – 83.23%
 • SHARMA VIVEK – 78.00 %
 • VRUSHABH KADAM – 80.62 %